Mobilni stručni tim
Mobilni stručni tim Ispis E-mail

Mobilni stručni tim je projekt Udruge kojim se osposobljavaju djelatnici škola za rad s djecom s posebnim potrebama te im se tako pruža podrška u procesu uključivanja.

 

Ljiljana Igrić

Stručnjaci svih profila dostupni svakoj školi

Mobilna služba podrške kao ključni dio provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a)

 

Slijedom međunarodnih dokumenata (Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom*, Konvencija o pravima djeteta*) i dokumenata koje je donijela Hrvatska o pravima djece i osoba s posebnim potrebama (Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006.*, Prioritetne aktivnosti za dobrobit djece od 2003.do 2005.*) godine 2005. započela je izrada Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. U cilju donošenja ovog važnog dokumenta za hrvatsko školstvo u školskoj 2005./2006.godini se provodi pilot projekt u 49 osnovnih škola Hrvatske, kojim se žele provjeriti predloženi standardi .

U prijedlogu HNOS-a* razlikuju se slijedeće skupine djece s posebnim obrazovnim potrebama:

  1. djeca s oštećenjem vida
  2. djeca s oštećenjem sluha
  3. djeca s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije
  4. djeca s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
  5. djeca sa sniženim intelektualnim sposobnostima
  6. djeca s poremećajima pažnje/hiperaktivnosti
  7. djeca sa specifičnim teškoćama učenja
  8. djeca s poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima
  9. djeca s poremećajima iz autističnog spektra.

Novost je što se kao posebne skupine ističu djeca s poremećajima pažnje/hiperaktivnosti i djeca sa specifičnim teškoćama učenja, koja čine više od 50% sve djece s posebnim obrazovnim potrebama.

Oko 40 000 djece osnovnoškolske dobi, odnosno 10% od ukupne populacije polaznika osnovne škole ne može se uspješno uključiti u školovanje bez specifične  podrške u obitelji i školi. Kako je još uvijek prisutan veliki nedostatak stručnjaka za dijagnostiku i tretman posebnih potreba, što naročito dolazi do izražaja u školama (3000 učenika na jednog psihologa i preko 2000 učenika na jednog defektologa), djeca s posebnim potrebama i njihove obitelji prepuštene su suočavanju s nizom problema, od nerazumijevanja potreba vlastitog djeteta do nepoznavanja prava na razvoj i obrazovanje pod istim uvjetima kao što imaju ostala djeca te konačno i neprihvaćanja od strane šire obitelji i sredine. Neadekvatno zadovoljavanje spomenutih potreba za edukacijom, informiranjem i podrškom još je prisutnije u malim sredinama. Stoga posljedice znaju biti smještaj djece u posebne škole u većim centrima, što pretpostavlja napuštanje obitelji i vlastite sredine u uvjerenju da je to jedino rješenje. Druga alternativa je napuštanje škole zbog neuspjeha i pojava različitih neprihvatljivih oblika ponašanja u nemogućnosti ostvarenja vlastite osobnosti mlade ličnosti.

         Iskustva u svijetu i kod nas pokazuju da je posebno nepovoljan položaj djece sa poremećajem pažnje/hiperaktivnosti i djece s teškoćama učenja.

           Često se kasno otkriju posebne obrazovne potrebe učenika (npr. u trećem ili četvrtom razredu) pa je dijete do tada tretirano kao lijeno, neodgovorno, zločesto i u školi i u obitelji. U slučajevima kad su teškoće djeteta poznate, ne znaju niti roditelji niti učitelji kako s djetetom postupati, zbog čega je ono u školi i dalje neuspješno, a javljaju se često emocionalne teškoće i  poremećaji u ponašanju. 

           Iz svega navedenog  je jasno da za ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na školovanje sa svojim vršnjacima je neophodna podrška kako djeci s posebnim potrebama i školi/učiteljima tako i obiteljima.

U Nacionalnoj strategiji jedinstvene politike za osobe s invaliditetom  kao i u Zagrebačkoj strategiji ističu se neke osnovne pretpostavke za ostvarenje jednakosti u pristupačnosti školovanja, a što je objedinjeno u  HNOS-u. To su:

 

-          pristupačnost škole (bez arhitektonskih barijera, prijevoz učenika, osobni asistent, asistent u nastavi,)

-           obrazovanje učitelja za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama (cjeloživotno učenje)

-          opremljenost potrebnim specifičnim didaktičkim i rehabilitacijskim sredstvima i pomagalima

-          osiguranje potpore stručnog suradnika defektologa, odnosno stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku (u daljnjem tekstu stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku) odgovarajuće specijalnosti

-          osiguranje edukacijsko-rehabilitacijske potpore putem mobilnog stručnog tima stručnjaka odgovarajuće specijalnosti iz posebne ustanove za školovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama ili druge organizacije za stručnu podršku

-          izmjene i obogaćivanje programskih sadržaja (diferencirana, dodatna  nastava i drugo)

-          promjene u zakonu i provedbenim propisima

 

horiz_divider

 

          Zbog svega navedenog  bilo je važno razviti model podrške edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama, što je Udruga tijekom 10 godina razvijala kroz svoje programe (Centar za djecu s posebnim potrebama, Poticanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu, Edukacija učitelja za prihvaćanje djece s posebnim potrebama,  Edukacijsko-rehabilitacijski programi, Vikend programi edukacija u lokalnoj zajednici za uključivanje djece s posebnim potrebama I i II, Edukacija učitelja i stručnih suradnika-podrška provedbi edukacijske integracije učenika s posebnim potrebama, Savjetovalište za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD) i kronične bolesti i drugi)  u Zagrebu i još 7 drugih područja u Hrvatskoj.

          U Zagrebu se uz financijsku podršku Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb razvija više mobilnih stručnih timova u skladu s Planom Zagrebačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom iz područja Obrazovanje, Mjera 5. Razvoj mobilnih službi potpore edukacijskoj integraciji.

        U eksperimentalnom provođenju HNOS-a koriste se iskustva mobilnih stručnih timova iz posebnih ustanova kao što su Centar Vinko Bek, Centar Slava Raškaj i Centar Goljak putem  sudjelovanja njihovih stručnjaka u usavršavanju školskih djelatnika. Isto tako se koriste iskustva stručnih suradnika logopeda, zaposlenih u redovnim školama.

        Pored toga, sada već jedanaestogodišnje iskustvo Udruge IDEM u razvoju podrške školama uključeno je u provedbu HNOS-a, posebno u usavršavanju školskih djelatnika i u savjetodavnoj službi. Članovi Udruge, koji su sveučilišni nastavnici ili/i iskusni praktičari prenose svoja iskustva  djelatnicima škola u kojima se provodi eksperimentalni program i pružanjem direktne stručne pomoći.

 

     Mobilna služba podrške je prema modelu Udruge IDEM tim stručnjaka koji pruža svu potrebnu podršku školi u edukaciji djece s posebnim obrazovnim potrebama. Timovi se organiziraju u okviru službe posebnog, u tu svrhu osnovanog, centra za edukacijsko uključivanje.

 

       Članovi stručnog tima su: koordinator iz škole u kojoj se provodi edukacijska inkluzija, te

 stručnjaci koje organizira i prati Centar (bilo zaposlenici centra ili vanjski suradnici), a to su edukacijsko-rehabilitacijski stručnjak za edukacijsku inkluziju te edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci određene specijalnosti kao specijalist za snižene intelektualne sposobnosti, za teškoće učenja, za oštećenja vida, logoped, psiholog, socijalni pedagog** i dr.

           Podrška se sastoji u stručnoj pomoći učiteljima pri izradi individualiziranog pristupa i prilagođenog programa za pojedinog učenika, u didaktičko - metodičkoj podršci poučavanju, u savjetodavnoj pomoći kako u obrazovnom tako i u odgojnom i socijalizacijskom području. Mobilni stručni tim kontinuirano djeluje putem supervizije na podizanje profesionalne kompetentnosti učitelja. Provodi iskustvene radionice u školama iz izrade individualnih programa, vrednovanja i ocjenjivanja, motivacije za školsko učenje i sl. Pomoć tima je i u procesu promatranja kako bi promatranje na vrijeme započelo i bilo što učinkovitije. Suradnja s roditeljima je također česti problem prilikom edukacijskog uključivanja, te stručnjak MSP-e pruža podršku i na tom planu. Budući HNOS predviđa asistenta u nastavi za pojedine vrste teškoća MSP se odnosi  kako na osposobljavanje tako i na  praćenje rada asistenata u nastavi.

  horiz_divider

 

          U Zagrebu je već desetak djelatnika  iz osnovnih i srednjih škola završilo edukaciju za koordinatore MSP-e. U okviru projekta Gradskog ureda za zdravstvo rad i socijalnu skrb "Razvoj mobilnih službi potpore edukacijskoj integraciji u Zagrebu" specijalisti Udruge IDEM u suradnji s koordinatorima u školama  pružaju potrebne oblike podrške za djecu sniženih intelektualnih sposobnosti, specifične teškoće učenja i poremećaj pažnje/hiperaktivnost.

        Ovim modelom se osigurava kvalitetan i maksimalno učinkovit rad u području edukacijskog uključivanja. Njime se povećava osposobljenost školskih djelatnika za obrazovanje djece s posebnim obrazovnim potrebama, a s dobro organiziranom i koordiniranom službom mobilnih timova, svi različitog profila potrebni stručnjaci su školi dostupni.

         U skladu sa Zaključcima savjetovanja: HNOS i učenici s posebnim odgojno obrazovnim potrebama - "Što možemo odmah i zajedno" u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Svjetske banke od 10.studenoga 2005. moguće je mnogo više učiniti za ostvarenje prava na školovanje djece s posebnim potrebama koristeći mogućnosti udruga osoba s invaliditetom, i posebnih odgojno-obrazovnih organizacija.

          Tako bi jedna od vrijednih akcija mogla biti da se u eksperimentalnom razdoblju  provođenja HNOS-a osiguraju mobilne službe podrške MSP-e ugovaranjem suradnje  između Ministarstva i organizacija koje već imaju iskustvo u provođenju edukacijskog uključivanja, kao što su Centar Vinko Bek, Udruga IDEM i drugi.

        Udruga IDEM se djelomično već uključuje u razvoj mobilne službe podrške u Hrvatskoj radom svojih obrazovnih članova podružnica u projektu "Edukacijsko - rehabilitacijska potpora putem mobilnog stručnog tima za uključivanje djece s posebnim potrebama u redovne škole, koji će se odvijati od travnja do srpnja 2006. godine, a financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Tako će jedanaest škola u pet regija imati prve mobilne timove za djecu s poremećajem pažnje/hiperaktivnosti, teškoćama učenja i sniženih intelektualnih sposobnosti. Temeljem misije i vizije Udruge cilj nam je da je jedanaestogodišnje iskustvo u edukacijskoj integraciji pretočimo u Centar za edukacijsko uključivnje koji bi bio namjenjen djeci s teškoćama učenja, poremećajem pažnje/hiperaktivnosti i sniženim intelektualnim sposobnostima.  Tome je doprinijela i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja osigurava institucionalnu potporu Udruzi.

 

 


Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex