MOBILNI STRUČNI TIMOVI U ORGANIZACIJI EDUKACIJSKOG UKLJUČIVANJA DJECE S TEŠKOĆAMA U LOKALNOJ SREDINI PDF Ispis E-mail
Petak, 22 Svibanj 2009 15:28
 

Projekt pod nazivom „Mobilni stručni timovi u organizaciji edukacijskog uključivanja djece s teškoćama u razvoju u lokalnoj sredini" financiran je od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Provođenje projekta je iz područja socijalne skrbi, čiji se sadržaj odnosi na provedbu mjera iz Nacionalnih strategija, planova i programa.

 

Programske i projektne aktivnosti Udruge IDEM oslanjaju se na navedene mjere/aktivnosti Nacionalnih strategija, planova i programa:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.g.

mjera 6.

 1. aktivnost: organiziranje mreže odgojno-obrazovnih institucija na regionalnoj razini s ciljem pružanja stručne potpore djelatnika posebnih ustanova djelatnicima u redovnom školstvu;
 2. aktivnost: osnivanje mobilnih stručnih timova;
 3. aktivnost: osiguravanje asistenata u nastavi

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012.g. područje Djeca s posebnim potrebama

mjera 1.

 1. aktivnost: uspostaviti mobilne stručne timove, posebno za najraširenije skupine, djecu sniženih intelektualnih sposobnosti i djecu s teškoćama učenja, s ciljem pružanja podrške odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

Ciljevi koje Udruga  IDEM planira ostvariti ovim projektom:

- Unapređenjem stručne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama doprinijeti povećanoj socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju.

- Podići razinu edukacijske uključenosti učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav odgoja i obrazovanja u lokalnim zajednicama.

- osnivanje Centra za edukacijsko uključivanje kao stručne službe za koordinirano provođenje. Praćenje i evaluiranje edukacijske integracije.

Projekt se provodi u Zagrebu, Osijeku, Glini, Petrinji, Samoboru i Dubrovniku.

Korisnici obuhvaćeni programom su:

 • učenici s teškoćama u razvoju
 • asistenti u nastavi (studenti/asistenti)
 • učitelji i nastavnici osnovnih škola u koje su uključeni asistenti u nastavi
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju
 • braća i sestre djece s teškoćama u razvoju
 • razredni vršnjaci djece s teškoćama u razvoju
 • vršnjaci iz uže i šire socijalne zajednice

Korisnici su procijenjeni temeljem uvida u statističke pokazatelje o broju učenika s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Od ukupno 385.535 učenika u 936 osnovnih škola u Republici Hrvatskoj evidentirano je 11.493 učenika s posebnim obrazovnim potrebama koji su integrirani u redovan sustav odgoja i obrazovanja, odnosno oko 3 %. Oko 7% učenika s posebnim obrazovnim potrebama nije prepoznato niti im je pružena specifična podrška neophodna za uspješno uključivanje.

Kriteriji za odabir škola  je da škola nema stručnog suradnika - defektologa/ rehabilitatora i da ima veći broj učenika s rješenjem o obliku školovanja.

Aktivnosti koje se provode radi ostvarenja ciljeva projekta uključuju edukaciju članova Mobilnog stručnog tima, edukaciju asistenata, savjetovanje učitelja, savjetovanje asistenata, rad asistenata u nastavi, superviziju asistenata u nastavi i savjetovanje roditelja.

 

Provedbom projekta podiže se razina socijalizacije učenika s teškoćama u razvoju. Prihvaćanjem učenika s teškoćama u razvoju od strane njihovih vršnjaka omogućuje bolji školski uspjeh ovih učenika.

Uključivanje asistenata u nastavne programe osnovnih škola doprinosi edukaciji i socijalnoj integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama. To se svakako postiže utjecanjem na stavove učitelja prema ovim učenicima, ali isto tako aktivnijim sudjelovanjem učenika s teškoćama u razvoju u svim aspektima edukacije. Stvara se pozitivno ozračje prihvaćanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama što značajno utječe na emocionalnu sigurnost i socijalno prihvaćanje.

Uloga asistenta u nastavi ne odnosi se samo na pomoć učenicima s posebnim potrebama, već cjelokupnom razrednom kolektivu, čime se uvelike olakšava tijek nastavnog sata.

 

FINANCIJER: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Ažurirano Petak, 22 Svibanj 2009 15:28
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex