TIMOVI STRUČNE PODRŠKE (MST) U RAZVOJU REFERALNIH CENTARA ZA EDUKACIJSKO UKLJUČIVANJE PDF Ispis E-mail
Petak, 22 Svibanj 2009 15:24

U skladu s procesima deinstitucionalizacije i osiguravanja djeci s teškoćama pristupačnost obrazovanju u sredini gdje žive (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, 2008.) važno je osposobiti educirane timove stručnjaka za koordinirano provođenje, praćenje i evaluiranje edukacijske integracije.

 

Opći cilj projekta je unaprjeđenje stručne podrške školama koje doprinose povećanoj socijalnoj uključenosti djece s posebnim potrebama.

 

Specifični ciljevi:

1. Podići razinu edukacijske uključenosti učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redovni sustav odgoja i obrazovanja

2. Povećati kadrovske resurse timova stručne podrške školama  za djecu s posebnim potrebama

 

Očekivani rezultati:

1. Povećana razina znanja i vještina učitelja osnovnih škola o radu s učenicima s posebnim potrebama učitelja osnovnih škola o radu s učenicima s posebnim potrebama

2. Osposobljeno 10 specijalista za teškoće u intelektualnom funkcioniranju iz posebnih organizacija za članove Mobilnog stručnog tima

3. Povećana razina organizirane stručne podrške školama

 

 

         U prvom dijelu projekta Udruga IDEM je organizirala mobilne stručne timove koje čine ranije osposobljeni stručnjaci s iskustvom u radu mobilnih službi potpore. Provedeno je stručno usavršavanje defektologa/rehabilitatora iz organizacija partnera za rad u redovitim školama.

         U drugom dijelu provedbe projekta mobilni stručni timovi su se proširili s djelatnicima partnerskih organizacija -  Centar za odgoj i obrazovanje  Gornje Prekrižje i Osnovna škola Nad Lipom.

         Nakon završetka projekta u Zagrebu će biti gotovo udvostručen broj stručnjaka osposobljenih za rad u mobilnim stručnim timovima te će i dvostruko veći broj škola moći dobiti usluge.

 

         Provedbom  projekta 8 osnovnih škola u Zagrebu, odnosno oko 480 učitelja kroz sustav stručne podrške prepoznalo je  i odgovorilo individualnim zahtjevima učenika s posebnim obrazovnim potrebama. 11 educiranih asistenata u nastavi osigurava direktnu podršku pri obrazovanju za 33 integrirana učenika s posebnim obrazovnim potrebama. Ovakve promjene u školi direktno utječu i u smislu boljeg prihvaćanja za oko 4 000 njihovih vršnjaka.

                    

          

 

         Početkom 2008/2009. školske godine provedene su prezentacije o korisnosti edukacija o radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama čime je povećana razina znanja i vještina učitelja osnovnih škola o radu s učenicima s posebnim potrebama.

 

         U prvom polugodištu održan je program edukacije trajanja 60 sati. Osposobljeno je 10 specijalista za intelektualne teškoće iz posebnih organizacija za članove mobilnog tima. Obuhvaćeno je 30 sati predavanja radioničkog tipa i 30 sati predavanja praktičnog tipa. Po završetku edukacije 10 rehabilitatora/defektologa su postali profesionalno kompetentni za rad u Mobilnim stručnim timovima.

 

                                             Rad asistenata u nastavi

Asistent u nastavi (njih 11) direktno radi s učenikom 4 sata dnevno, 5 dana u tjednu (ukupno 20 sati tjedno). Asistent pruža podrška učeniku (za uključivanje u razredu, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka); podrška učitelju i drugim stručnjacima (zajednički rad, procijena i izvještavanje o napretku, pomoć u postavljanju edukacijskih ciljeva, feedback, provodi programe po uputstvu stručnjaka, koristi posebnu opremu potrebnu za rad; podrška kurikulumu i  podrška školi (rad u timu, sudjelovanje u radu škole).

 

                                 Mobilni Stručni Tim (MST) čine 3 osobe:

  • Ø stručnjak za određeno područje: edukacijsko rehabilitacijski stručnjak za edukacijsku inkluziju i/ili specijalista za intelektualne teškoće ili teškoće učenja, odgovoran za savjetovanje učitelja i asistenata u nastavi, izradu individualnog odgojno-obrazovnog programa (IOOP-a), savjetovanje asistenata o metodičkim pristupima u radu s učenicima s posebnim potrebama i supervizije asistenata u nastavi.
  • Ø stručni suradnik - koordinator škole u koju su uključeni asistenti u nastavi (psiholog / pedagog škole) predstavlja ključnu osobu unutar škole: utvrđuje potrebe djece s posebnim potrebama; dogovara s članovima MST-a plan rada; priprema potrebnu dokumentaciju i organizira rad s učenicima s posebnim potrebama.
  • Ø supervizori: eminentni stručnjaci iz područja edukacijsko rehabilitacijskih znanosti

 

                        Aktivnosti koje provodi član MST-a:

Član MST-a (koordinator škole) upoznaje asistenta s politikom škole, osigurava mu uvijete rada, određuje program rada s učenikom s posebnim potrebama i definira njegovu ulogu u razredu u odnosu na pojedinog učenika.

Tjedno se provodi savjetovanje učitelja i asistenata oko pristupa rada s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama te izrade IOOP-a i izrade didaktičkih materijala potrebnih u radu s učenicima s posebnim potrebama.

 

                                                       

 

 

                                                        Supervizija

Supervizija kao proces profesionalne potpore mjesečno prati određenu skupinu u načinima pružanja pomoći i osnažuje je. Time zadržavaju postignutu razinu kompetencije, a potrebne vještine unapređuju i dalje provode sa članovima MST-a.

 

                                                        Promocija

Distribuirano je 2.000 brošura  po osnovnim školama Republike Hrvatske .

Publikacije opisuju u proširenom obliku rad Udruge, rad mobilnih stručnih timova i asistenata u nastavi.

Letak će sadržavati osnovne informacije.

 

                                                        Okrugli stol 

Okrugli stol će predstaviti završnu aktivnost u projektu te će kao takav objediniti ranije provedene aktivnosti predstavljajući rezultate projekta.

Sudionici okruglog stola bit će ključne osobe uključene u provedbu, njih 10 koji će volonterski izvijestiti o rezultatima projektnih aktivnosti: supervizori, članovi MST-a, predstavnici partnera, predstavnici asistenata u nastavi, predstavnik roditelja čije je dijete učenik s posebnim potrebama koje je dobilo podršku uključivanjem asistenata u nastavi kao i sami asistenti u nastavi. Okrugli stol okupit će ukupno 120 osoba.

 

FINANCIJER: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - Darovnica Svjetske banke u programu "Inovacije i učenje"

Ažurirano Petak, 22 Svibanj 2009 15:30
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex