Razlika između individualiziranog pristupa i prilagođenog programa PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 25 Veljača 2007 00:00

Pitanje!

Zanima me razlika između individualiziranog pristupa i prilagođenog programa i dali mi netko može napisati gdje se osim u Klaićevoj može obaviti kompletna obrada djeteta vezano uz ADHD.

Odgovor:

Prilagođeni program se odnosi na sadržajnu i metodičku prilagodbu dok se individualizirani pristup odnosi samo na metodičku prilagodbu u radu sa učenicima s posebnim potrebama. Što to znači?

Prilagođeni program uključuje prilagodbu sadržaja: sadržaji se prilagođavaju djetetovim mogućnostima pa npr. prilagodba iz matematike može značiti da učenik sa posebnim potrebama  množi samo sa jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojevima, dok vršnjaci (prema nastavnom planu i programu) množe sa peteroznamenkastim brojevima, iz npr. fizike učenik s PP će moći naučiti samo neke od zakonitosti u nastavnoj cjelini i to pojednostavljeno objašnjene i povezane sa konkretnim iskustvom, možda će rješavati samo najjednostavnije zadatke ili uopće neće rješavati zadatke, dok će vršnjaci raditi na kompleksnijim primjerima, formulama, i sl. U hrvatskom se prilagodba može odnositi na drugačiji izbor lektire ili zadatke koji se odnose samo na jedno poglavlje, gramatika će se npr. bazirati na osnovnim pravilima i analizi jednostavne rečenice.... Osim sadržajne prilagodbe, primjenjuju se i prilagodbe u načinima rada i ocjenjivanju, što je identično i za individualizirani pristup.

Prema tome, individualizirani pristup se ne odnosi na sadržajnu prilagodbu već na prilagodbu načina rada i zahtjeva prema učeniku. Literaturu o ovoj temi svaki nastavnik, roditelj ili stručni suradnik može pronaći u tektovima koji su tiskani u nakladi naše udruge (pogledajte na našoj početnoj stranici), pa npr. iz priručnika za učitelje, prema Stančić, i Ivančić 2002, u individualiziranom pristupu i prilagođenom programu prilagođavaju se slijedeći zahtjevi:

1.Zahtjevi s obzirom na samostalnost učenika: stupnjevito pružanje pomoći i podrška pri rješavanju zadataka, rukovanju geometrijskim priborom…

2.Zahtjevi s obzirom na vrijeme rada: predviđanje produljenog vremena za rješavanje zadataka osobito u pisanim provjerama znanja.....

3.Zahtjevi obzirom na način rada: pojedinačno zadavanje zadataka, odabir tipova zadataka po principu lakši-teži-lakši; češće vježbanje i ponavljanje, korištenje  diktafona i kalkulatora.....

4.Zahtjevi s obzirom na provjeravanje: samo usmena provjera ili pružanje mogućnosti da netko drugi čita (učenik s disleksijom); češća provjera znanja u kraćim vremenskim jedinicama i s manjim brojem zadataka ili pitanja u ispitivanju

5.Zahtjevi s obzirom na aktivnost: zajedničko planiranje rada s učenikom, češće promjene aktivnosti; fizičko približavanje učenika izvoru promatranja (konstruiranje, mjerenje…)

Uz to, u prezentaciji nastavnih sadržaja koriste se različiti načini, npr.
Perceptivno prilagođavanje

  - primjena ciljanih, jednostavnih, preglednih, interesantnih nastavnih sredstava bez suvišnih detalja (slike, karte, crteži, sheme)
  - prilagođavanje tiska (povećani razmaci između riječi, rečenica, redova teksta, uvećanje tiska, sažimanje teksta, isticanje pravila podcrtavanjem, označavanje osnovnog  prostora za čitanje i pisanje),
  - primjereno uključivanje u rad (čitanje na početku teksta, na početku odlomaka), upućivanje na korištenje orijentira pri čitanju (praćenje slijeda čitanja prstom, povlačenje crta pri čitanju),
  - usmjeravanje na preglednost i čitkost napisanog (razmaci pri pisanju, isticanje pravila, definicija)
   
  Individualizacija se odnosi i na drugačiji pristup prema ponašanju učenika koji npr,. ima ADHD, pa, ne može cijeli sat sjediti na mjestu nego se predvide aktivnosti u kojima može ustati, otići u drugi dio razreda, baviti se drugim sadržajima nakon što je završio svoj zadatak (koji je njemu primjeren). Takvog učenika se ne kažnjava negativnim opaskama ili jedinicama  zbog nemogućnosti prepisivanja s ploče zbog problema sa pažnjom, zaboravljanja domaćih zadaća, već se primjenjuju  postupci koji su navedeni u nalazima ili dodatnim materijalima koji se odnose na djecu npr. sa ADHD-om, disleksijom, oštećenjem vida, sluha ili drugim teškoćama.

  Da li će se primjeniti prilagođeni program ili individualizirani pristup ovisi o teškoćama djeteta, odnosno njegovim mogućnostima da slijedi redovni nastavni plan i program, a to se utvrđuje dijagnostičim postupcima. Odluku o navedenim oblicima nakon provedene dijagnostike donosi komisija koju čine tim škole i školski liječnik, koji svoju preporuku šalju u gradski ili županijski organ uprave (zavisi gdje živite).
  Organ uprave donosi Rješenje o obliku školovanja, koji u ovom slučaju znači primjenu
Čl 4 Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama u razvoju, s naznakom da li se radi o prilagođenom programu  ili samo o individualiziranom pristupu.
 
Što se nastavnika tiče, i jedan i drugi pristup zahtijeva dodatnu pripremu, a za prilagođeni program izradu programa za svakog učenika iz svakog predmeta. Za individualizirani pristup učitelj treba predvidjeti i napisatimetode rada.
Ocjenjivanje je također važno pitanje. UČENIKA SE OCJENJUJE U SKLADU SA NJEGOVIM PROGRAMOM I NJEGOVIM PRILAGODBAMA a ocjene su od 1 do 5
Ako je učenik negativno ocijenjen ili pretežno ima ocjene dovoljan treba provjeriti kakav je program i kako se primjenjuje.
Važno je zanti, da svaki učenik obzirom na svoje spoosbnosti i teškoće treba imati SVOJ prilagođeni program ili individualizirani pristup. Postoje metode i preporuke, ali iz njih ili prema njima se odabiru one koje odgovaraju pojedinom djetetu.

Dijgnostika se osim u Klaićevoj bolnici u Zagrebu može raditi i u Specijalnoj bolnici za psihijatriju djece i mladeži u Kukuljevićevoj, u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba u Gajnicama, u bolnici Rebro, u SUVAGU, u Centru za rehabilitaciju ERF-a.

 

 

 

 

 

Ažurirano Petak, 09 Ožujak 2007 01:40
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex