PROGRAM POMOĆ U UČENJU PDF Ispis E-mail

 

Teškoće koje obuhvaća Program Pomoć u učenju su:

1. snižene intelektualne sposobnosti,

2. poremećaj pažnje/hiperaktivnost,

3. specifične teškoće učenja,

4. poremećaj u ponašanju i emocionalni poremećaj.

ZAŠTO JE OSMIŠLJEN PROGRAM?image002

 

Danas je djeci s teškoćama omogućeno školovanje u redovitim uvjetima, ali još je uvijek prisutna nedostatna podrška za njihovo potpuno uspješno školovanje. Posljedica obrazovne neuspješnosti, bez obzira na uložene napore učenika dovodi do razvijanja negativne slike o sebi. Zbog stalnog nezadovoljstva s obrazovnim neuspjesima, loših vršnjačkih odnosa u razredu, kod učenika se tako javljaju i neprimjereni oblici ponašanja kojima se žele privući pozornost .

Moguće posljedice neprimjerene podrške u edukacijskoj integraciji rano su pretpostavili i sagledali stručnjaci CIP IDEMa. Zbog toga je uspostavljen Program pomoći u učenju čijim aktivnostima se želi omogućiti uspješnije, zadovoljnije i sretnije školovanje učenicima s teškoćama. Uključena djeca i njihovi roditelji prepoznali su vrijednost Programa kojim se ostvaruje individualizirana edukacijska podrška tako da se on od uvođenja do danas kontinuirano provodi.

 

 Opći ciljevi programa usmjereni su na podizanje razine školske uspješnosti i socijalne primjerenosti učenika s teškoćama kako bi se pridonijelo njihovom uspješnom uključivanju u redovite oblike školovanja.

Zadaci programa su:

- utjecati na smanjenje školskog neuspjeha, emocionalnih smetnji i teškoća u ponašanju djece s teškoćama uzrokovanih neprilagođenim zahtjevima sredine u odnosu na sposobnosti učenika.

- poticati razvoj kognitivnih, perceptivnih, motoričkih i komunikacijskih mogućnosti važnih za školsko učenje; utjecati na povećanje motiviranosti za učenje, stvaranje radnih navika, usvajanje i unapređivanje tehnika učenja; jačati samopouzdanje učenika i pozitivnu sliku o sebi i podizati opću razinu socijalnog ponašanja.

- povećati kompetentnost učitelja i roditelja učenika obuhvaćenih programom provođenjem suradnje, s ciljem boljeg upoznavanja s njihovim sposobnostima i teškoćama, sukladnim postupcima učenja, boljeg razumijevanja i primjerenije osobne aktivnosti.

 

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?image003

 

Program je namijenjen učenicima s teškoćama polaznicima osnovnih i srednjih škola, za koje se uglavnom propisuju prilagođeni programi iz problemskih nastavnih predmeta i/ili individualizirani postupci. 

 

 

 

TKO PROVODI PROGRAM?image001

 

Program provode stručnjaci edukacijski-rehabilitatori, učitelji educirani za rad s učenicima s teškoćama uz pomoć apsolvenata i studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

 

 

KAKO SE PROVODI PROGRAM?image001

 

Rad se planira/ostvaruje individualno ili u malim grupama do 3 učenika, pri čemu se uvažavaju slične obrazovne potrebe učenika (razine stečenih znanja) specifične potrebe učenika (teškoće čitanja i pisanja, pažnje, koncentracije, pamćenja), osobnost, osobine ponašanja itd.

 

Na početku se provodi opservacija koja traje prvih mjesec dana rada s učenikom. U periodu opservacije vrši se inicijalna procjena.

 

Prilagođeno učenje podrazumijeva:

- uvid (procjena raspoloženja djeteta, njegovog emocionalnog stanja, motiviranosti, spremnosti za provođenje rada, interesa i potrebe za podukom određenog sadržaja te procjenu nivoa znanja u odnosu na usvajanje određenog gradiva)

- poduku (u odnosu na dogovoreni nastavni predmet i sadržaj)

- relaksaciju (opuštanje učenika koje se izvodi ovisno o težini rađenih zadataka, zamorenosti i motiviranosti učenika, njihovom emocionalnom stanju i raspoloženju).

 

Praćenje i evaluacija (kontinuirani uvid u napredovanje učenika koje se provodi procesno, pojedinačno i dokumentirano).

 

 

SURADNJA SA ŠKOLAMA

Sastavni dio aktivnosti je suradnja sa stručnjacima škola obuhvaćenih učenika (stručni suradnici, učitelji). Suradnjom voditelja/izvoditelja Programa i stručnjaka škole žele se postići što jasniji zajednički pristupi i strategije u radu s učenicima kako bi im se omogućila školska uspješnost u skladu s njihovim općim i specifičnim sposobnostima, interesima i potrebama.

 

SURADNJA S RODITELJIMA

Neizostavni dio programskih aktivnosti je i suradnja s roditeljima, koji su uključili svoje dijete u Program u želji da na primjerene načine uči, da jača ili obnavlja poljuljano ili izgubljeno samopouzdanje, da se druži i osjeća prihvaćenim među vršnjacima, da bude zadovoljnije, itd..

Roditelji se doživljavaju kao partneri koji trebaju biti u potpunosti informirani o aspektima edukacijskog rada s njihovim djetetom te ujedno imaju pravo i mogućnost utjecati na izvedbene programe rada. Suradnja s roditeljima ostvaruje se individualnim kontaktima ili u grupnom radu.

 

 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex