SURADNIČKO UČENJE PDF Ispis E-mail
Utorak, 10 Listopad 2017 09:49

Kvaliteta nastave ovisi o ponašanju i praćenju učenika jednako kao što je i ponašanje učenika određeno načinom ostvarivanja nastavnih aktivnosti. Ponekad nedovoljno razvijene socijalne kompetencije i vještine učenika mogu predstavljati zapreku u ostvarivanju obrazovnih aktivnosti tijekom nastavnog procesa. Stoga predlažemo suradničko učenje kao metodu poučavanja kroz koju učenici unaprjeđuju i svoje socijalne vještine.

Suradničko učenje definira se kao zajedničko učenje učenika u paru ili u malim skupinama s ciljem rješavanja zajedničkih zadataka, proučavanja i istraživanja zajedničke teme ili nadogradnje uzajamne spoznaje radi stvaranja i razvijanja novih ideja, novih kombinacija ili jedinstvene inovacije (Meredith i dr., 1998).S. Romić (2011, prema Kadum – Bošnjak, 2012.) ističe da je suradničko učenje jedan od načina stjecanja međukulturalnih kompetencija, razbijanje stereotipa i davanje jednake šanse svima uz različitost pristupa u procesu učenja. Te upravo zato smatramo da suradničko učenje ima veliku važnost u razvoju inkluzivne škole.

Suradničko učenje temelji se na ideji da će učenici lakše otkriti, spoznati i razumjeti složene pojmove ako međusobno razgovaraju o onome što je predmet učenja (Kadum – Bošnjak, 2011.). Iako se autori slažu da se suradničko učenje odvija u grupama, važno je napomenuti da nije svaki grupni rad i suradničko učenje. Tijekom suradničkog učenja svi članovi skupine rade na realizaciji zajedničkog zadatka, tj. rješavanju zajedničkog problema, a uspjeh skupine ovisi o svakome članu i uspjeh svakoga člana ovisi o uspjehu skupine. Rezultati brojnih istraživanja kazuju da učenici koji uče na suradnički način, uče brže i lakše, a znanje im je dugotrajnije (Ćatić i Sarvan, 2008, prema Kadum – Bošnjak, 2012.).Skupine mogu biti formirane prema različitim zahtjevima i kriterijima, ovisi o cilju koji želi učitelj postići. Skupine se mogu formirati na kraći period npr. za određenu vježbu na nastavnom satu ili mogu učenici kao skupina kroz duži period raditi u skupini na određenom zadatku, projektu i dr. Učitelji skupine mogu formirati i prema sklonostima, interesima i /ili sposobnostima učenika., uzimajući u obzir individualne razlike učenika. Podjela obveza u suradničkom učenju, učenicima daje priliku da raspravljaju, preuzimaju odgovornost za učenje, a međusobnom razmjenom ideja, povećava se interes učenika za pojedino područje i unapređuje kritičko mišljenje. U suradničkom učenju prisutna je stalna interakcija među učenicima, ali i između učenika i učitelja, koji je voditelj suradničkog učenja, a s ciljem stjecanja novih spoznaja i iskustava (Kadum – Bošnjak, 2011).

Učitelji mogu formirati skupine darovitih učenika kako bi kroz zahtjevnije zadatke razvijali njihovu znatiželju i znanje, te kako bi se učenici međusobno poticali za dodatno istraživanje i usvajanje novih znanja. Također suradničko učenje može biti jako pozitivno za učenike s teškoćama. Kada mu učitelj dodijeli zadatak, koji može uspješno savladati i tako doprinijeti uspjehu skupine, povećava se osjećaj uspješnosti i grupne pripadnosti što povećava i učenikovo samopouzdanje. Slušajući druge učenike i prateći njihov rad, učenici s teškoćama usvajaju novo znanje spontano i bez pritiska te imaju priliku spontano se uključiti u rasprave i razvijati svoje komunikacijske vještine.

Pri planiranju i provođenju suradničkog učenja važno je paziti da budu zadovoljeni sljedeći elementi (Jensen, 2003):

  1. Pozitivna međuzavisnost učenikaKako bi uspjeli, učenici moraju ovisitijedni o drugima, moraju osjetiti da njihov uspjeh znači uspjeh svih u skupini; to znači da u skupini svi moraju uložiti maksimum, uzajamno se pomagati i dopunjavati i da nema odustajanja.
  2. Izravna interakcija. Pri rješavanju zadataka učenike treba poticati na međusobno komuniciranje i surađivanje i dogovaranje o načinu rješavanja problema
  3. Individualna i skupna odgovornost. Svakom učeniku, učitelj dodjeljuje određena obveza i odgovornost u okviru skupine, uzimajući u obzir njihove sposobnosti.
  4. Suradnička umijeća. Umijeća koja se odaberu za poučavanje ovise o dobi učenika, kao npr. lijepo ponašanje, dijeljenje osjećaja, davanje i primanje različitihmišljenja. Vrednovanje sebe i ostalih iz skupine, vođenje,komuniciranje, odlučivanje, prihvaćanje, izgradnja povjerenja i rješavanje eventualnih nesuglasica i sukoba.
  5. Skupno procesiranje. Diskusijom u skupini učenici procjenjuju kvalitetu rada svakog pojedinca i ponašanje unutar skupine.

Prije uvođenja suradničkog učenja, potrebno je kod učenika razvijati određene specifične vještine, kao što su aktivno slušanje, tolerancija, objašnjavanje, poticanje drugih u aktivnostima. Savladavanjem navedenih vještina i sudjelovanjem u suradničkim skupinama:– postiže se jačanje individualne motiviranosti i ustrajnosti,– javlja se odgovornost prema drugima,– poboljšava se komunikacija u grupi,– razvijaju se prijateljski osjećaji prema članovima grupe,– povećava se grupna učinkovitost i djelotvornost, te se– postiže bolje i kvalitetnije rješavanje socioemocionalnih problema članova grupe (Hare, 1976; prema: Bašić i sur., 1994).- priprema i osnažuje učenike za samozastupanje, ali i za buduće timske suradnje, a upravo su to socijalne vještine koje se traže i cijene na tržištu rada (Ćatić i Sarvan, 2008, prema Kadum – Bošnjak, 2012.).

Korištena literatura:

1. Bašić, J. i sur. (1994). Integralna metoda. Zagreb: Alineja.2. Bognar, L. i Matijević, M. (1993). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.3. Kadum-Bošnjak, S. (2012). Suradničko učenje . Metodički ogledi, 19 (1), 181–199.4. Jensen, Eric (2003), Super-nastava. Zagreb: Educa.5. Meredith, Kurtis S.; Steele, Jeannie L. i Temple, Charles (1998), Cooperative Leading and Writing for Critical Thinking – RWCT. University of Nothern Iowa & International Reading Associations.

Pripremila:Ana Sambolek, dipl. psiholog

Ažurirano Utorak, 10 Listopad 2017 10:08
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex