Centar inkluzivne potpore ''IDEM'' provodi projekt Znanjem do posla Ispis E-mail
Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 19:30

Dragi prijatelji,

 

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Klasa: 910-01/18-06/21 Urbroj: 519-05-2-2-2/3-19-74 s CIP IDEM potpisan je Ugovor UP.02.1.1.06.0085 za provedbu projekta „Znanjem do posla“ temeljem poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.054.852,08 HRK za vremensko trajanje 18 mjeseci.

 

 

Cilj projekta je osnaživanje i radna aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ciljana skupina ovog projekta su dugotrajno nezaposleni koji će se projektnim aktivnostima osposobiti za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u radu s djecom s teškoćama. Za budući rad s djecom s teškoćama osposobit će se ukupno 60 osoba senzibiliziranih za potrebe djece s teškoćama i s iskazanim interesom za rad u odgojno obrazovnoj djelatnosti. Edukacije će se provesti u Zagrebu, Splitu i Karlovcu tijekom trajanja školske godine 2019./2020.

 

Očekivani pozitivni učinci projekta potvrdit će potrebu za zanimanjem pomoćnik u nastavi.

 

IDEM team

Ažurirano Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 20:55
 
Obavijest o nabavi Ispis E-mail
Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 20:46

Znanjem do posla

Usluga edukacije „Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama“

 

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja:

CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM
Ilica 48, Zagreb
OIB: 22240978017
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.idem.hr

 

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Jadranka Brkljačić, izvršni tajnik
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
telefon: +385 1 4813081


1.3. Opis predmeta nabave

Usluga: provedba verificiranog programa obrazovanja odraslih – „Program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama“.

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva kodni broj: UP.02.1.1.06.0085 za provedbu projekta „Znanjem do posla“ temeljem poziva „Podrška
socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Naručitelj Projekt provodi zajedno s partnerima:
- Splitsko-dalmatinska županija
- Grad Karlovac.


1.4. Vrsta postupka javne nabave

Sukladno dijelu Ugovora UP.02.1.1.06.0085 kojim se reguliraju postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, NOJN-ovi su obvezni provoditi nabavu robe, radova i usluga poštujući opća načela i procedure propisane Ugovorom, a sukladno objavljenim pragovima.


1.5. Procijenjena vrijednost nabave

180.000,00 HRK bez PDV-a

 

1.6. Troškovnik

Troškovnik se nalazi u prilogu broj 2 ovog Poziva


1.7. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Ponuditelja, evidencijskim brojem nabave s naznakom „NE OTVARAJ“.
Ponuda u omotnici mora biti zaprimljena na adresi naručitelje: Centra inkluzivne potpore IDEM, Zagreb, Ilica 48, do 20. lipnja 2019.


1.8. Jezik i način iskaza cijene u ponudi

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u HRK.
Nije dopušteno izbacivanje ili upisivanje pojedinih dijelova Troškovnika.

 

1.9. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).


1.10. Rok za postavljanje upita za dodatnim informacijama

Pitanja je moguće postaviti do kraja radnog dana 17. lipnja 2019. na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

1.11.Dodatna dokumentacija:

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u prilogu ove Obavijesti o nabavi objavljenoj dana 10. lipnja 2019. godine na internetskoj stranici www.idem.hr.

 

DOKUMENTACIJA

 

PRILOZI:

PRILOG 1 - Ponudbeni list

PRILOG 1- DODATAK 1 - Ponudbeni list

PRILOG 1- DODATAK 2- Ponudbeni list

PRILOG 2 Troškovnik

PRILOG 3 - Izjava ponuditelja - napostojanje razloga za isključenje

PRILOG 4 - Izjava ponuditelja - istinitost ponude, prihvaćanje uvjeta

PRILOG 5 - Izjava o raspolozivosti

PRILOG 6 - Predložak životopisa

 

Ažurirano Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 20:54
 
Konferencija "Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju - Istraživanja i praksa" Ispis E-mail
Petak, 26 Listopad 2018 12:39

U Konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, 16. Listopada 2018.g. održana je konferencija „Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju – Istraživanja i praksa“ u organizaciji Centra inkluzivne potpore IDEM i Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM te Agencije za odgoj i obrazovanje kao suorganizatora.  Na konferenciji je sudjelovalo više od 120 sudionika, učitelji, stručni suradnici, pomoćnici u nastavi, osnivači škola, sveučilišni profesori i predstavnici Udruga.

Skup su pozdravile pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje viša savjetnica Mirela Skelac, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Snježana Sekušak Galešev i predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM Ljiljana Igrić.

Na konferenciji su prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja „Uloga pomoćnika u nastavi iz perspektive učitelja i pomoćnika u nastavi“. O ulozi i kompetencijama pomoćnika u nastavi govorila je prof.dr.sc. Ljiljana Igrić. Članice istraživačkog tima Anamarija Bambir, Klara Matejčić i Mateja Marinić govorile su o perspektivi pomoćnika u nastavi o njihovim poslovima u inkluzivnoj školi, perspektivi učitelja o poslovima pomoćnika, suradnji učitelja i pomoćnika te o pomoćniku u nastavi iz perspektive učenika s teškoćama i roditelja.

Gošća iz Velike Britanije, profesorica s Bristol University Ioanna Bakopoulou govorila je o ulozi pomoćnika u nastavi i istraživanjima u Velikoj Britaniji te je svojim izlaganjem dala novu dimenziju zanimanju pomoćnik u nastavi, koje je u Hrvatskoj u procesu reguliranja.

U panel raspravi o iskustvima uvođenja pomoćnika u nastavi iz perspektive osnivača odgojno-obrazovnih ustanova sudjelovale su pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca Draženka Sila Ljubenko, savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Arijana Mataga Tintor te predstavnica Krapinsko-zagorske županije, voditeljica projekta Baltazar Barbara Dolenc.

Iz perspektive roditelja svoje viđenje inkluzivnog obrazovanja dala je predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom Dinka Vuković, a o ulozi koordinatora pomoćnika govorila je izv.prof.dr.sc. Jasna Kudek Mirošević.

O primjerima inkluzije i suradnji između učitelja i pomoćnika govorili su stručni suradnici, učitelji i pomoćnici u nastavi u osnovnim školama.

Novoosnovanu udrugu pomoćnika u nastavi Pun-Hr govorila predstavila je predsjednica udruge Iva Tadić.

 

Sažeci izlaganja na Konferenciji:

 

Kompetencije pomoćnika u nastavi iz perspektive učitelja i pomoćnika u nastavi

Suradnja učiteljice razredne nastave i pomoćnika u nastavi

Pozitivan prmjer inkluzije u osnovnoškolskoj praksi

Uloga koordinatora pomoćnika u nastavi u inkluzivnoj školi

Kvaliteta suradnje učitelja i pomoćnika u nastavi iz perspektive učitelja i pomoćnika

Pomoćnik u nastavi iz perspektive učenika s teškoćama i roditelja

Suradnja koordinatora i pomoćnika u nastavi

Perspektiva pomoćnika u nastavi o njihovim poslovima u inkluzivnoj školi

Perspektiva učitelja o poslovima pomoćnika u nastavi u inkluzivnoj školi

Edukacijski rehabilitator, član mobilnog stručnog tima – prikaz iz prakse

Iskustvo roditelja u inkluzivnom obrazovanju uz pomoćnika u nastavi

Uloga pomoćnika u nastavi i rezultati istraživanja u UK

 
Ažurirano Petak, 26 Listopad 2018 13:31
 
Druga obavijest za znanstveno-stručnu konferenciju “Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju – istraživanja i praksa” Ispis E-mail
Četvrtak, 06 Rujan 2018 10:31

IDEM logo25 cro-03

 

 

 

Drago nam je izvijestiti Vas o velikom odazivu na Konferenciju "Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju – istraživanja i praksa". Stoga nažalost nismo bili u mogućnosti primiti sve zainteresirane, što nam je iskreno žao.

Ovaj skup će biti prilika da naši predavači, znanstvenici iz Hrvatske i Velike Britanije, stručnjaci iz prakse, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave i roditelji mogu podijeliti svoja iskustva sa sudionicima konferencije.

U priloženoj Drugoj obavijesti možete vidjeti detaljan program koji sadrži kako rezultate kvalitativnog istraživanja „Uloga pomoćnika u nastavi iz perspektive učitelja i pomoćnika u nastavi" (voditeljica prof.dr.sc. Ljiljana Igrić) tako i iskustva iz prakse.

 

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ili pozivom na broj telefona:

099/26 98 494 Ana Maljevac, dipl.oec.

099/25 20 414 Klara Matejčić, mag.rehab.educ.

Ažurirano Četvrtak, 06 Rujan 2018 11:48
 
Obavijest o konferenciji "Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju - istraživanja i praksa" Ispis E-mail
Utorak, 22 Svibanj 2018 20:21

Zadnjih 20 godina inkluzija je postala osnovna filozofija u razvoju „obrazovanja za sve“, a edukacijsko uključivanje ključna strategija u suzbijanju marginalizacije i segregacije osjetljivih skupina. U svijetu su se razvili sustavi podrške za podizanje razine pristupačnosti škole te se provode istraživanja s ciljem pronalaženja učinkovitih mehanizama za ostvarenje inkluzije.

Pomoćnik u nastavi jedan je od takvih oblika podrške, njihov broj progresivno raste, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj te se stoga s pravom postavlja pitanje uloge i učinaka rada pomoćnika u nastavi. Istraživanja u svijetu (EEF, 2015) ukazuju na niz propusta u dosadašnjem provođenju ovog oblika podrške i nepovoljnih učinaka na obrazovnu inkluziju.

Na samom početku uvođenja pomoćnika, prije desetak godina, u Hrvatskoj smo istraživali (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i CIP IDEM) njihove učinke, razmatralo se koje su  potrebne kompetencije za obavljanje posla pomoćnika te se putem supervizije pomoćnika dolazilo do spoznaja o izazovima na koje oni nailaze u svom radu.

Nakon proteklog perioda željeli smo istražiti i bolje upoznati ulogu pomoćnika u nastavi u školama koje već imaju duže iskustvo s uvođenjem pomoćnika. Iz tog razloga proveli smo istraživački projekt „Uloga pomoćnika u nastavi iz perspektive učitelja i pomoćnika u nastavi“ s voditeljicom prof.dr.sc. Ljiljanom Igrić.

Cilj istraživanja je upoznavanje s ulogom pomoćnika u nastavi u odgojno-obrazovnoj praksi iz perspektive pomoćnika i iz perspektive učitelja.

U skladu s ciljem strukturirano je i provedeno osam fokus grupnih intervjua s 84 sudionika, učitelja i pomoćnika u nastavi u tri grada u Hrvatskoj.

Jednodnevna konferencija, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, održat će se 16. listopada 2018. od 10:00 do 17:00 sati u Konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb.

Na Konferenciji će biti prikazani rezultati projekta te će učitelji, pomoćnici u nastavi i stručni suradnici škola upoznati skup s primjerima dobre prakse. To će biti prilika čuti i neka iskustva roditelja učenika s podrškom pomoćnika u nastavi. Posebno je važno suočiti se sa nekim iskustvima samih učenika koji su stekli pravo na ovu podršku za inkluzivno obrazovanje.

Gost predavač iz Velike Britanije predstavit će iskustva i znanstvene spoznaje o ulozi pomoćnika u nastavi ove države, koja je već prije više od 10 godina uvela zanimanje pomoćnika u nastavi.

 

Prijave za Konferenciju su zatvorene zbog popunjenja mjesta.

 

Drugi poziv s detaljnim programom biti će dostupan do  5. rujna 2018.

 

 

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ili pozivom na broj telefona:
   099/26 98 494 Ana Maljevac, dipl.oec.
   099/25 20 414 Klara Matejčić, mag.rehab.educ.

   Programski odbor:
Ljiljana Igrić – predsjednica Programskog odbora
Jasna Kudek Mirošević
Arijana Mataga Tintor
Draženka Sila Ljubenko
Mirela Skelac
Zrinjka Stančić

   Organizacijski odbor:
Jadranka Brkljačić
Ana Maljevac – tajnica Organizacijskog odbora
Mateja Marinić
Klara Matejčić – tajnica Organizacijskog odbora
Anamarija Pavić

Ažurirano Utorak, 28 Kolovoz 2018 12:30
 
NOVI PROGRAM U CENTRU INKLUZIVNE POTPORE IDEM! Ispis E-mail
Srijeda, 04 Listopad 2017 14:31

strategije letak-page-001 Medium

 

Uključite svoje dijete u naš novi Program. Program se održava pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. 

Ažurirano Srijeda, 04 Listopad 2017 14:39
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 16

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 12 

Statistika

Članova : 14
Sadržaj : 156
Web Linkovi : 9
Posjete Sadržajima : 1521262

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex